WILLEBROEK

DE WARMSTE FAKKELTOCHT

LICHTJESSTOET WILLEBROEK

steunt

Dagcentrum Wederik (Jeugdzorg Emmaüs)

Datum/starttijd

Zondag 17 december, 17 uur, Wintermarkt

 

Begunstigde Music for Life campagne

Elke ouder heeft het wel eens moeilijk met de opvoeding van de kinderen. Meestal lukt het om die moeilijkheden zelf aan te pakken. Maar soms is hulp van buitenaf nodig is. Dagcentrum Wederik te Willebroek van Jeugdzorg Emmaüs (Mechelen) biedt een combinatie van gezinsbegeleiding, individuele begeleiding en leergroepwerking aan aan gezinnen met kind(eren) tussen 6 en 18 jaar die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Dankzij de leergroepwerking wordt het gezin tijdelijk ontlast en wordt er een voorspelbare leeromgeving met structuur en duidelijke regels aangeboden aan het kind/jongere. Een plek waar de kans wordt geboden om te leren, te spelen of om vrije momenten met leeftijdsgenoten in te vullen.

 

Traject

Vertrek en aankomst aan de stemmige Wintermarkt op het Van Landeghemplein. We verzamelen bij de HVV stand nabij de schoolpoort van ’t Pleintje. De rondwandeling leidt ons onder meer via de stadskerstboom (fotoshoot!) en de iconische ‘Brug van Willebroek’ terug naar de Wintermarkt.

 

Muziekband

Muzikale begeleiding door Percussie-ensemble Deugd en Vlijt.

 

Deelnameprijzen

€4: voor stokje met lampje op batterij. Je brengt zelfgemaakt lampionkapje mee.

€5: gebruiksklare lampion.

Om zeker te zijn van een lampion schrijf je best van tevoren in.

 

Nadien

Na de lichtjesstoet heerlijk nagenieten met warme hotdogs, frisdranken en geestrijke dranken aan het HVV kraam. De opbrengst op die verkoop wordt ook geschonken aan dagcentrum De Wederik.

 

Initiatiefnemers

Wilemo, HVV Willebroek en Grijze Geuzen Willebroek

 

Partners

Alle lidverenigingen van deMens.nu alsook pluralistische humanistische verenigingen die het gekozen goede doel een warm hart toedragen zijn van harte welkom om met hun achterban mee te stappen in de fakkeltocht.

 

Steun ons goede doel

Kun je niet mee opstappen maar wil je ons goed doel steunen?

Alle giften zijn welkom op rek. nr BE47 0682 3328 0680 van HVV Willebroek met vermelding 'Gift Dagcentrum Wederik'

 

Meer informatie nodig?

Mail naar de secretaris van HVV Willebroek: vera.vanepperzeel@rvl.be.

Een initiatief van de Humanistisch-Vrijzininge Vereniging Provincie Antwerpen en huisvandeMens/deMens.nu

Bezoek ons op www.antwerpen-demens.nu - www.h-vv.be