WILLEBROEK

DE WARMSTE FAKKELTOCHT

LICHTJESSTOET WILLEBROEK

steunt

De Wederik (Jeugdzorg Emmaüs)

Datum/starttijd

Zondag 17 december, 17 uur, Wintermarkt

 

Begunstigde Music for Life campagne

Dagcentrum De Wederik begeleidt kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar uit gezinnen in de buurt die het moeilijk hebben met de opvoeding. De Wederik vangt hen na de schooluren en tijdens vrije dagen op en het begeleidt overdag ook jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen. Er is plaats voor 10 jongeren.

 

Traject

Vertrek en aankomst aan de stemmige Wintermarkt op het Van Landeghemplein. We verzamelen bij de HVV stand nabij de schoolpoort van ’t Pleintje. De rondwandeling leidt ons onder meer via de stadskerstboom (fotoshoot!) en de iconische ‘Brug van Willebroek’ terug naar de Wintermarkt

 

Muziekband

Er zal live muziek voorzien worden tijdens de stoet. De gekozen band wordt nog aangekondigd

 

Nadien

Na de fakkeltocht hotdogs, frisdranken en geestrijke dranken aan het HVV kraam. De opbrengst op die verkoop wordt ook geschonken aan het goede doel

 

Initiatiefnemers

Wilemo, HVV Willebroek en Grijze Geuzen Willebroek

 

Partners

Alle lidverenigingen van deMens.nu alsook pluralistische humanistische verenigingen die het gekozen goede doel een warm hart toedragen zijn van harte welkom om met hun achterban mee te stappen in de fakkeltocht.

 

Steun ons goede doel

Kun je niet mee opstappen maar wil je ons goed doel steunen?

Alle giften zijn welkom op rek. nr BE47 0682 3328 0680 van HVV Willebroek met vermelding 'Gift De Wederik'

 

 

 

 

Een initiatief van de Humanistisch-Vrijzininge Vereniging Provincie Antwerpen en huisvandeMens/deMens.nu

Bezoek ons op www.antwerpen-demens.nu